Bổ Sung Amino Acid

Amino Acid là gì? 

Amino Acid hay còn gọi là Axit amin là các hợp chất hữu cơ bao gồm nitơ, carbon, hydro và oxy, cùng với một nhóm chuỗi bên thay đổi.Cơ thể bạn cần 20 axit amin khác nhau để phát triển và hoạt động đúng. Mặc dù tất cả 20 trong số này đều quan trọng đối với sức khỏe của bạn, nhưng chỉ có 9 axit amin được phân loại là thiết yếu.

Có nên Bổ Sung Amino Acid?

9 loại Amino Acid thiết yếu không thể được sản xuất bởi cơ thể của bạn và phải có được thông qua chế độ ăn uống của bạn. Bổ sung Amino Acid thiết yếu có điều kiện chỉ cần thiết trong các trường hợp đặc biệt như bệnh tật. Chúng ta nên Bổ Sung Amino Acid.

Không có sản phẩm trong danh mục này.

Bản quyền của Yeuhangmy.vn © 2024